Zásady zpracování osobních údajů

Já, jakožto hráč na serveru MineHub.cz uděluji jeho správcům dobrovolný a svobodný souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním mých osobních údajů, konkrétně e-mailové adresy a herní přezdívky. V případě objednávky fyzického produktu mezi tyto údaje patří také doručovací adresa (celé jméno, ulice, číslo popisné, město, země).

Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé, jsem subjektem údajů a je mi 16 nebo více let - v případě, že mi je méně, než 16 let, je souhlas vyjádřen mými zákonnými zástupci. Tento souhlas je udělen do doby, než bude Hráčem (mnou) požádáno o zrušení. O zrušení souhlasu může hráč požádat prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] a bude mu vyhověno nejpozději do 14 dní od podání žádosti.

Kdo má k údajům přístup

  • K Vaší e-mailové adrese mají přístup pouze správci služby (vývojáři serveru a webu, členové vedení - více informací na stránce MineHub - Kontakt). Vaše e-mailová adresa bude použita za účelem splnění naší povinnosti Vám zaslat potvrzení objednávky a fakturu. Současně bude sdílena se třetí stranou - GoPay s.r.o. za účelem vystavení potvrzení o zaplacení a vyřízení objednávky. Pravidla ochrany soukromí a zpracování osobních údajů společnosti GoPay s.r.o.
  • V souvislostmi s objednávkami vytvořenými na portálu https://shop.minehub.cz mají k Vaší herní přezdívce přístup pouze správci služby (vývojáři serveru a webu, členové vedení - více informací na stránce MineHub - Kontakt). Vaše herní přezdívka bude použita za účelem předání zakoupených předmětů ve hře.
  • K Vaší fakturační adrese (tj. celé jméno, ulice, číslo popisné, město, země) mají přístup pouze správci služby (vývojáři serveru a webu a Provozovatel). Tyto údaje budou použity výhradně k fakturaci zakoupených produktů hráči a budou nejpozději do 2 měsíců od provedení objednávky odstraněny.

Platnost

Uživatel bere na vědomí, že Zásady zpracování osobních údajů a ostatní dokumenty mohou být kdykoli změněny a jeho souhlas s úpravami vyplývá z dalšího užívání služeb MineHubu (Minecraft/TeamSpeak server, a jiné...). Pokud to bude možné, budou využity patřičné prostředky k upozornění na konkrétní změny. (např.: upozornění zabudované po připojení na Server, e-mailové upozornění). Správci služby nejsou povinni tato upozornění zasílat. Tento dokument nabývá platnosti svým zveřejněním a pozbývá ji až rušícím ustanovením, které musí být uveřejěno v jednom z odstavců platného dokumentu, nejpozději však 1 den před jeho zrušením. Vyhrazujeme si právo Zásady zpracování osobních údajů podle potřeby měnit a upřesňovat.

Tento dokument nabývá platnosti dne 1.4.2021. Poslední změna: 30.11.2022.